1. Administrasjonsbygget

Administrasjonsbygget

SYDVARANGERS ADMINISTRASJONSBYGG OG GRÅBRAKKENE


Hus spørsmålet var et av de alvorligste problemene under anleggstiden, noe som preget bybildet i mange år etter at man startet oppbyggingen av byen.

Det var ikke mange hus mulighetene for de arbeiderne som oppover i 1906 og 1907.. Mange måtte bo i sjåer og uthus ved sjøkanten og på eiendommene til de få som hadde etablert seg tidligere på stedet.

Sommeren og høsten 1906 begynte man imidlertid å bygge tømmerhus til arbeiderne. Disse ble etter hvert kalt Gamlebrakkene og senere Gråbrakkene når de etter mange år ble panelt og malt.

Det ble bygget 17 av disse husene som vi ser bak administrasjonsbygget. Det ble regnet for å være boliger av bra standard. Hvert hus inneholdt fire leiligheter, to i hver etasje. Hver av disse inneholdt kjøkken og en relativt stor stue og ble regnet for å være lyse og rommelige. Hver familie hadde kjellerrom og adgang til felles vaskerom. Det var lagt inn vann og lys i boligene.

Ellers i byen var det stor forskjell på boligstandarden og mange familier måtte bo under svært kummerlige forhold i lange perioder. Veggelusa var et upopulært husdyr mange steder og forekom i store mengder. Mange hus ble stående halvferdige i årrekker på grunn av vanskelige tider for Sydvaranger. Gråbrakkene ble ikke gjort helt ferdige før midt i 30-årene.

Administrasjonsbygget stod ferdig i 1909. Her holdt verksdirektøren og resten av den lokale ledelsen til. Verksdirektøren hadde også leilighet i huset.

Tegningen viser området slik det var omkring 1935.

Teksten er i sin helhet hentet fra Sør-Varangers egen historiebok.


Trygg Johan Hølvold