6. Skolen

Skolen på Kirkenes

Skolebygningen


Skolen på tegningen stod ferdig i 1916.

Sør-Varanger ble egen skolekommune i 1860, noe som gav Herredstyret større innflytelse på skoleutviklingen i kommunen. Noen år senere ble de første skolelokalene tatt i bruk på Sandnes og i Bugøynes. Fra 1870 begynte man også å holde skole i kommunelokalet på Kirkenes. Skolematerialet på den tiden besto faktisk av steintavler til å skrive på og noen få hefter og bøker som ble benyttet som underlag for undervisningen.

Skoleåret var til sammen 12 uker fra august til mai.

Etableringen av Sydvaranger og oppstart av anleggsarbeidet i 1906 førte til store forandringer i skoleforholdene. Det kan virke som kommunen var usikker på hvordan de skulle takle den nye tiden og de krav den førte med seg. De utsatte i alle fall å skaffe nye skolelokaler tilpasset det stadig økende elevantallet. Først tok man i bruk en av Sydvarangers «Gråbrakker» på Myra. Undervisningsforholdene var imidlertid svært vanskelige, det var trangt og deler av huset ble benyttet som losji for arbeidere. Man overtok etter hvert hele huset, men fortsatt var det for trangt. I Finmarkens Amtstidende ble forholdene, i 1909, beskrevet slik: « I en av Sydvarangerselskapets arbeiderboliger sitter de sammenstuet som sild i en tønne. Snakker man til skolestyret om dette, så svares det at kommunen ikke har råd til skolehus. Imidlertid er forholdene ved skolen sunnhedsfarlige i høyeste grad.»

Sydvaranger tok også denne gang initiativet og bygget nytt skolehus i 1909. Man undervurderte imidlertid den vekst som kom, økningen i elevtallet var eksplosiv og den nye skolen ble snart for liten.

Etter heftige diskusjoner, om størrelse og kostnader, vedtok herredstyret i 1914 å bygge ny skole. Skolen stod ferdig i 1916, samme år som man vedtok å opprette middelskole for herredet og utvide skoleåret til 18 uker.

Denne gangen tok man godt i og bygde den store flotte skolen med en grunnflate på 550 m2, 2 ½ etasje og 7 klasserom i hver etasje. Huset gav plass til både folke og middelskolen, samt noen kommunale kontorer. I denne perioden ble det satset mye på skoleutviklingen, og det ble hevdet at skolen var en av de beste i landet.

Informasjon til teksten er hentet fra boken om Sør-Varangers historie.

Hilsen

Trygg Johan Hølvold.